Matkailuatovuokrausta Pirkanmaalla, Sastamalassa. Vuokralle tarjotaan Mobilvetta -asuntoauto. Vuokrataan matkailuauto Pirkanmaalla - www.sakuauto.fi
  • Matkailuauto - etusivu
  • WC ja suihku
  • Keittiö ja makuutila
  • Vuokrausehdot

Vuokralle tarjotaan matkailuato

Matkailuauto sijaitsee Sastamalassa, Pirkanmaalla, n.50 km Tampereelta.

Uudenveroinen Mobilvetta -matkailuautomme (vm. 2009)

soveltuu kolmelle henkilölle. Vuokra 860 euroa/viikko.Auton varusteet:

- ohjaamon ilmastointi

- sähköikkunat ja -peilit

- vakionopeudensäädin

- webasto 3500 -lämmitys

- pilotti-istuimet

- istuinpaikat 3 (turvavöillä)

- vuodepaikat 2+1 aikuiselle

Auto on uudenveroinen ja hyvinvarusteltu

- kaasujääkaappi (120l), pakastin, kaasuliesi ja

liesituuletin

- suihku ja wc

- lattialämmitys

- ohjaamon lämpöpeitot

- iso tavaratila

- astiat 4:lle

- taulu-TV ja DVD-soitin, digiboxi

- WC ja suihku

- vesi/ lämmin vesi

- markiisi

- pyöräteline kahdelle polkupyörälleYhteydenotot:

Hannele Salonen 040-5666303

Tauno Kuusisto 0400-994036

WC ja suihku

WC ja suihkutilat.

Keittiö, makuutilat ja oleskelutila

Oleskelu/ruokailutilasta saa sängyn kolmannelle hengelle.

Keittiön varusteluun kuuluu kaasujääkaappi (120 l), pakastin, kaasuliesi ja liesituuletin, sekä astiat neljälle.

Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT

 

MATKAILUAUTO MOBILVETTA KEA P83 ANZ-355

 

TUPAKOINTI JA LEMMIKKIELÄINTEN PITO AUTON SISÄTILOISSA KIELLETTY!

 

Auton käyttö

-  Autoa saa ajaa vain vuokraaja ja / tai muu vuokralle antajan kanssa sovittu henkilö, joka on velvollinen esittämään ajokorttinsa ennen auton käyttöönottoa. Asuntoauton ajo vaatii B-kortin.

-  Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta. Ulkomaille menosta sovitaan vuokranantajan ja vakuutusyhtiön kanssa erikseen.

-  Pysäköity auto on lukittava aina.

-  Vuokraaja vastaa autosta ja siihen liittyvistä varusteista niiden täydestä arvosta.

-  Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan moottoriöljyn, jäähdytysnesteen ja muiden nesteiden määrän vähintään 1000 km:n välein.

-  Autossa on käytettävä liinavaatteita.

 

Auton palautus

-  Auto on palautettava sopimuksessa mainittuun paikkaan viimeistään sovittuna ajankohtana. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Mikäli autoa ei ole palautettu sovittuun aikaan mennessä, on vuokralainen velvollinen maksamaan vuokranantajalla seuraavan viikon vuokran kokonaisuudessaan

-  Auto on palautettava huolellisesti siistittynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kun auto oli luovutushetkellä, lukuun ottamatta ulkopesua, jonka hoitaa vuokralle antaja. Auto luovutetaan tankki täynnä ja WC tyhjennettynä.

-  Vuokralle antajalla on oikeus periä siivouskustannukset vuokralaiselta jos auto ei ole palautettaessa edellä mainitussa kunnossa. Mikäli auto palautetaan siivoamattomana, veloitetaan 100e. Tankin täytöstä veloitetaan polttoaineen hinta + 20e. Wc:n ja harmaavesisäiliön tyhjennyksestä veloitetaan 50 € ja kaasupullon täytöstä 35 € (jos molemmat vajaita).

- Autoa palautettaessa vuokralle antaja ja vuokralainen tarkistavat auton yhdessä. Tässä tarkistuksessa havaituista vioita ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokraaja vahingonkorvausvastuussa vuokralle antajalle.

 

Vuokralaisen vastuu

-  Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata autoa kolmannelle henkilölle.

-  Vuokraaja on velvollinen hoitamaan autoa varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

-  Vuokraajan on tarkistettava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokralle antajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokraaja vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokraajan havaittavissa tarkastushetkellä.

-  Mikäli autoon tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokraaja on velvollinen toimittamaan auton korjattavaksi vuokralle antajan niin vaatiessa vuokralle antajan lukuun, mikäli vika on niin vakava, että auton käyttö estyy tai voi aiheuttaa lisävahinkoja autolle eikä vuokralle antajalla ole mahdollisuutta noutaa autoa Suomen rajojen sisäpuolella. Vuokraaja on aina velvollinen toimittamaan auton Suomen rajojen sisäpuolelle vuokralle antajan niin vaatiessa. Vuokraaja voi myös palauttaa auton vikatapauksessa välittömästi vuokralle antajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

-  Autossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vakuutuksen omavastuu, joka vahingon sattuessa tulee vuokraajan maksettavaksi, on 400 € kotimaassa, ulkomaille mennessä sovitaan erikseen. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

-           Korvaamaan autolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

-           Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

-           Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika lasketaan alkaen vahinkopäivästä.

-          Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

-  Vuokraaja on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

-           Ylikuormaus tai ajaminen tyhjillä renkailla

-           Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä

-           Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot

-           Ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa

-           Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen

-           Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella

-           Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokraaja tämän tieten

-           Pakkasen auton vesijärjestelmälle tai saniteettivälineille aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä

-           Autoon kiinnitetyistä teipeistä, maaleista tai esineistä tai niiden irrotuksesta aiheutuvista vahingoista, mikäli vuokraaja on itse tai muu henkilö vuokraajan tieten aiheuttanut vahingon

-           Jos autolle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

- Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

- Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

- Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

-  Auton ja lisävarusteiden tahallisesta sotkemisesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä on vuokraaja velvollinen maksamaan aiheutuneiden siivouskustannusten mukaan.

- Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokralle antajalle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokralle antajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokralle antajalle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokralle antajan kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. Suuremmissa vikatapuksissa vuokralle antajalla on oikeus määrätä korjaamo, jossa auto korjataan.

-  Liikennevahingon tai varkaustapauksen sattuessa tulee vuokraajan toimia seuraavasti:

- estää lisävahingot ja toimittaa auto talteen vauriopaikalta

- ilmoitus asiasta poliisille. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokralle antajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

- merkitä muistiin mahdolliset silminnäkijät

- ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle p. 0500-994036 tai 040-5666303

- täyttää vahinkoilmoituslomake ja toimittaa se viipymättä vuokralle antajalle, sekä tehdä ilmoitus vakuutusyhtiöön.

 

Vuokranantajan vastuu

 

-  Vuokralle antaja vastaa, että vuokrattu auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan.

-  Vuokralle antaja vastaa käytön opastuksesta vuokrauksen alussa.

-  Mikäli auto on jostain syystä vaurioitunut (esim. liikennevahinko) ja vuokraaja ei pääse aloittamaan matkaansa sovittuna ajankohtana on vuokralle antaja velvollinen palauttamaan maksetut maksut, mutta ei ole velvollinen korvaamaan muita peruutuksesta aiheutuneita kuluja.

-  Auto luovutetaan polttoainetankki täynnä, wc ja harmaavesisäiliö tyhjänä, auto siivottuna ja vähintään toinen kaasupullo täynnä.

-  Vuokralle antaja ei vastaa auton rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään matkailuauton vuokran määrään saakka.

-  Vuokralle antaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut autossa esim. varkaustapauksissa, mikäli auton vakuutus ei sitä korvaa.

 

Maksut vuokrauksesta

 

-  Vuokraaja sitoutuu suorittamaan vuokranmaksun sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Vuokralle ottajan maksettua varausmaksun 200   varaus astuu voimaan. Varausta tehdessä maksettu varaussumma (200€) vähennetään vuokrahinnasta. Loppuosa maksetaan pankkisiirrolla viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Varausmaksua ei palauteta. Vuokralaisella on oikeus purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa: kun purkaminen tapahtuu yli 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, vuokrahinnasta palautetaan 50%. Mikäli purkaminen tapahtuu myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on ei vuokrahintaa palauteta.

-  Vuokraan sisältyvät asiat:

-          Liikenne- ja autovahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla

-          Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

-          1 kpl täysi ja 1 kpl vajaa kaasupullo

-  Auton käyttökustannukset eivät sisälly vuokraan

-  Vuokraaja maksaa käyttämänsä sähkön, samoin kuin kaikki auton käytöstä aiheutuneeet pysäköintivirhe- ja sakkomaksut.

-  Vuokrahinta ei sisällä polttoainetta eikä rengaskorjauksia

 

Sopimusta koskevat riidat

 

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokralle antajan kotipaikan alioikeudessa.

 

 

Olen tutustunut vuokrausehtoihin ja sitoudun niitä noudattamaan ja pitämään hyvää huolta ajoneuvosta. Minulla on auton kuljettamiseen vaadittava ajokortti, jonka myös tässä yhteydessä esitän.

 

Sovittu vuokra-aika______klo____-______klo____ ja hinta ko.ajalta __________euroa

 

Nimi_________________________________ Henk.tunnus_______________________

 

Osoite_______________________________  Puh.nro___________________________

 

Päiväys__________________________

 

Vuokralle ottajan allekirjoitus ja nimen selvennys

 

_________________________________

 

_________________________________

 

Vuokralle antajan allekirjoitus ja nimen selvennys

 

_________________________________

 

 

_________________________________